„Krátka“ artefiletika

Workshop „Krátka“ artefiletika sa zameriava na artefiletické metodické cvičenia, ktoré je možné pri práci s deťmi efektívne využiť. Artefiletika je […]