Workshop „Krátka“ artefiletika sa zameriava na artefiletické metodické cvičenia, ktoré je možné pri práci s deťmi efektívne využiť. Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí.

Kedy:
6. 12. 2019
Piatok: 8:30 – 15:30

„Krátka“ artefiletika