Bábkové divadlo, bábky či maňušky neodmysliteľne patria do detského sveta. Pri návšteve divadla sa deti môžu stať priamymi účastníkmi a v spontánnej hre či hrovej a filiálnej terapii samotnými tvorcami deja. Dieťa dokáže prostredníctvom maňušky neraz vyjadriť svoje hlboké, často starostlivo skrývané, emócie, vnútorné konflikty a napätie. Cez maňušky môže vyjadriť vzťah k svojmu okoliu, a my naopak dokážeme cez hrovú sekvenciu zachytiť mieru prežívanej sebaúcty dieťaťa. Takáto hra veľmi vďačne poskytuje veľkorysý priestor pre ventiláciu a abreakciu napätia. Dieťa totiž použije bábku a nemusí sa konfrontovať s okolím. Hra eliminuje bariéru medzi dieťaťom a jeho dospelým. Nezáleží pri tom, či je to rodič, učiteľ, psychológ alebo lekár.

Je dôležité, aby bábky zaujímali svoje významné miesto v materských i základných školách u detí mladšieho školského veku (no dokážu osloviť naozaj aj staršie deti, prípadne i seniorov), aby sa objavovali v ambulanciách lekárov, či aby ich mali po ruke zdravotné sestričky. Svoje nezastupiteľné miesto nachádzajú v logopedických, špeciálno-pedagogických a pedagogicko-psychologických poradniach, a to nielen pri diagnostike, no predovšetkým počas terapeutickej intervencie. Terapeutická herňa bez maňušiek totiž stráca svoje čaro. No v neposlednom rade má maňuška svoje pôsobisko i v každej detskej izbe, kde sa môžu odohrávať výpravné dobrodružstvá každý deň.

Osobne mám veľkú radosť, že sa nám podarilo získať za dodávateľov maňušiek MÚ Brno. Tu totiž vyrábajú bábky aj s nevľúdnym výrazom. Pre dramatizáciu je skutočne dôležité, aby mali deti možnosť výberu z rôznych výrazov a emočných ladení.

Zobrazených 1–60 z 80 výsledkov