Vitajte v podnetnom e-shope, ktorý vznikol ako prirodzená potreba priniesť našim klientom a účastníkom workshopov mnohé nami doporučené produkty.

Nájdete u nás odborné publikácie, stimulujúce hračky, terapeutické karty, osvedčený výtvarný materiál a ďalšie pomôcky.

Myšlienka e-shopu sa začala rodiť už dávno, keď sme zariaďovali naše priestory a mnoho produktov bolo ťažko dostupných, keď nám účastníci kurzov písali maily, že viaceré doporučené publikácie nedokážu zohnať, a keď mnohí rodičia našich detských klientov pátrali po ďalších materiáloch, ktoré by im pomáhali rozvíjať vzťah s deťmi a robili ich kompetentnými rodičmi.

Preto sme sa rozhodli vytvoriť jeden online priestor, ktorý bude zabezpečovať všetky doporučené publikácie, pomôcky alebo hračky.

Všetky produkty sú nami overené a považujeme ich za prínosné, efektívne a účinné.

O NÁS

Nájdete u nás odborné publikácie, stimulujúce hračky, terapeutické karty, osvedčený výtvarný materiál a ďalšie pomôcky.
Broňa Plešková

Broňa Plešková

psychologička
Vyštudovala som psychológiu, v ktorej ma zaujala práve arteterapia a artefiletika pre ich blízkosť s výtvarným umením ako komunikačným prostriedkom. Venujem sa psychologickému poradenstvu a pracujem prevažne s rodinami. Popri tejto časti svojej profesie naše OZ Nervuška – ARTE realizuje kurzy s arteterapeutickou a artefiletickou tematikou. Okrem súkromnej praxe pôsobím ako školský psychológ v ZŠ Veľký Biel. Absolvovala som mnohé semináre zamerané na komunikáciu a vzťahovú väzbu, výcvik v rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu, výcvik hrovej terapie a výcvikový program so zameraním na arteterapiu a artefiletiku.
www.nervuska-arte.sk
Martina Wäldl

Martina Wäldl

psychologička
Problematike vzťahovej väzby, vnímavého rodičovstva a rešpektujúcej výchovy sa venujem 6 rokov. Absolvovala som mnohé semináre a workshopy zamerané na komunikáciu a vzťahovú väzbu, výcvik v rodinnej terapii zameranej na vzťahovú väzbu a momentálne som vo výcviku hrovej terapie. Venujem sa poradenstvu dospelým klientom, detským klientom a rodinám, tiež náhradným rodinám. Vediem podporné skupiny vzťahovej, vnímavej výchovy . Spolupracujem tiež s Ligou za duševné zdravie a snažím sa šíriť osvetu o duševných chorobách s cieľom ich destigmatizovať a poukázať na dôležitosť ich prevencie.
www.waelma.sk
odborná literatúra zameraná najmä na arteterapiu a artefiletiku, vzťahovú väzbu, rodičovstvo a účinnú komunikáciu s deťmi a rozvoj špecifických funkcií
viac info
terapeutické, asociačné a komunikačné karty, ktoré vám uľahčia prácu nielen s deťmi, ale i s dospelými
viac info
overené výtvarné potreby, ktoré sa osvedčili tak pri práci s detským klientom, ako aj na našich "arte" kurzoch
viac info