Kde nás nájdete

     

Kontaktný formulár

Vaše kontaktné údaje budu použité len na zodpovedanie Vašej otázky.

  Overenie, že nie si robot:

  Kontakt

  Kontakt vybavovanie objednávok:
  Pavel Pilarčík
  +421 948 161 669

  Broňa Pilarčíková – Nervuška
  Miesto osobného odberu: Borská 6
  len po dohode na tel. čísle +421 948 161 669

  tel: +421 948 494 989
  e-mail: eshop@nervuska.sk
  www.nervuska.sk

  predávajúci sídlo:
  Nervuška s.r.o.
  Jurigovo námestie 5
  841 04 Bratislava

  IČO: 53 807 511
  DIČ: 2121518366
  IČ DPH: SK2121518366

  Nervuška s.r.o. je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.: 153633/B

  Slovenská republika:
  IBAN: SK75 0900 0000 0051 8173 9041

  Česká republika:
  č.ú.: 2902026612/2010
  IBAN: SK53 8330 0000 0029 0202 6612

  Dozorný orgán:
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
  Odbor výkonu dozoru
  ba@soi.sk
  tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
  fax č. 02/58 27 21 70