Výcvikový progam
Program predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Mnohé kazuistiky odhalia špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Účastníčky a účastníci musia počas výcvikového programu aktívne pracovať s detskými klientmi.

Kedy:
23 – 24. 1. 2020
štvrtok 8:30 – 17:00,
piatok 8:30 – 14:00

16. – 17. 4. 2020
štvrtok 8:30 – 17:00,
piatok 8:30 – 14:00
Detská kresba ako nástroj diagnostiky