Komunikačné zručnosti – ako efektívne komunikovať s dieťaťom

23. – 24. novembra 2019, Bratislava

 

Vytvorenie bezpečnej vzťahovej väzby je jedným z najdôležitejších pilierov zdravého vývinu dieťaťa. Je to prepojenie medzi dieťaťom a jeho vzťahovou osobou a tento prvý vzťah v obrovskej miere ovplyvňuje celkové budúce nastavenie dieťaťa a tiež to, ako vníma dospelého, ktorý s ním komunikuje. Počas toho ako dieťa rastie sa v jeho živote objaví mnoho situácií, s ktorými si nevie dať rady ani samo dieťa, ani dospelý. Dospelý by v týchto situáciách mal byť osobou, ktorá nimi bude dieťa sprevádzať, avšak nie je jednoduché nájsť účinný spôsob ako na to.

Na workshope prepojíme poznatky o vzťahovej väzbe s tým, ako je možné ich využiť pri komunikácii s dieťaťom. Povieme si ako efektívne komunikovať s deťmi. Ako vyjadriť svoje požiadavky, ktoré požiadavky sú oprávnené a ako efektívne nastaviť hranice. Porozprávame si tiež o tom, či používať odmeny a tresty, ako pracovať so silnými emóciami dieťaťa a zvládať emočne náročné situácie.

Komunikačné zručnosti – ako efektívne komunikovať s dieťaťom | 23. – 24. novembra 2019, Bratislava