Detská kresba ako nástroj diagnostiky

Výcvikový progam Program predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže […]

„Krátka“ artefiletika

Workshop „Krátka“ artefiletika sa zameriava na artefiletické metodické cvičenia, ktoré je možné pri práci s deťmi efektívne využiť. Artefiletika je […]

Detská kresba ako nástroj diagnostiky

Detská kresba ako nástroj diagnostiky – výcvikový program január – apríl 2020, Bratislava Program predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. […]