ArteBook – Malováním k sebeuvědomění

 0.00

  • CZK: 0.00 Kč

Autorka: Klára Domlátilová

Klára Domlátilová je moja spolužiačka z pražského výcvikového programu v arteterapii a artefiletike. Po jeho ukončení sa v rámci svojej cesty, na ktorú sa vydala aj prostredníctvom tejto publikácie, do arte tém celkom oprela. Napísala knihu, ktorá čitateľom ponúka teoretický backround, ale najmä aktivity, ktoré sa jej v praxi osvedčili.

ArteBook vám prinesie:

  • jednoduché techniky arteterapie, ktorými je možné seba alebo klienta vyladiť, hľadať či posilniť rovnováhu,
  • nevšedné náhľady na rôzne situácie s individuálnym významom a ponúkne novú optiku v procese rozhodovania každého z nás (Musím alebo môžem?),
  • viac možností ako pracovať s emóciami. Tvorenie je bezpečný nástroj ako vyjadriť práve emočne nabité témy.

Cena: 490,-Kč (cena sa prepočíta na eurá vždy podľa aktuálneho kurzu)

Objednávky:

https://klaradomlatilova.cz/objednavka-artebooku-nervuska/

Viac o knihe:

https://klaradomlatilova.cz/artebook-malovanim-k-sebeuvedomeni-nervuska-doporucuje/

Popis

Cena: 490,-Kč (cena sa prepočíta na eurá vždy podľa aktuálneho kurzu)